Industrigolv

Våra betonggolv står sig inom all typ av industri. Från lättare industrigolv med högre krav på ljusreflektion och utséende, till tung industri med mycket höga krav på slitstarka golv och högpresterande undergjutning. Ett golv från oss kan du lita på!

Golv för lätt industri

För lätt industri krävs hårda golvbeläggningar i olika färger, men också ljusreflekterande och dammfria betonggolv som inte samlar truckspår. Modern Betongs hårdbetonggolv passar för ytor med lätt belastning, men där man ställer krav på slitstyrka och trevligt och ljust utseende. Mastertop 135 LS är ett mycket välanpassat hårdbetongmaterial för den här typen av lättare industrigolv. Materialet har en extra grov ballast för att underlätta vid laserscreed – vilket ger en jämnare tjocklek och även golvyta.

Golv för medelindustri

För medelindustri krävs hårda golvbeläggningar som tål både slag, stötar och risk för krosskador. Här passar ett hårdbetongmaterial som har en extra hård ballast. Mastertop 200 är ett sådant betongmaterial, med granulerat stål som ballast. Den här typen av golv kan göras slätt eller med struktur, beroende på vilket som efterfrågas. I bägge fallen får golvet en mycket bra motståndskraft mot nötning, stötar och blir även lätt att hålla dammfritt.

Golv för den tunga industrin

Tung industri kräver slitstarka och lättstädade hårdbetonggolv i jämna och klara färger. Modern Betong erbjuder högpresterande golvbeläggningar för golv som utsätts för tung belastning. Ett exempel på ett sådant golvbeläggningsmaterial är Mastertop 230, en pumpbar hårdbetong med specialbehandlad ballast av stål. Med Mastertop 230 kan du skapa oerhört slitstarka golv som står pall för kraftigt och frekvent slitage, så som ytor i reningsverk eller tungt trafikerade lastramper. Med en tryckhållfasthet på över 95 MPa kan du vara säker på att du får ett golv som står pall!