Verkstadsgolv

På Modern Betong erbjuder vi ett flertal olika typer av produkter för verkstadsgolv, det vill säga golv i verkstäder inom alla typer av industri. Ett betonggolv i en verkstad utgör en yta som måste klara av oerhört stora påfrestningar, eftersom det bokstavligen ska bära upp en hel industri. Därför använder vi oss vanligtvis av hårbetongmaterial med ballast av stål för extra bra motståndskraft, och bland annat dammbindande egenskaper.

Golv för verkstad med höga belastningskrav

På ett verkstadsgolv är belastningen hög, och golvet måste förstås tåla därefter. Både statisk belastning från maskiner och utrustning, så väl som varierande tryck och laster från produktionen, måste kunna tas upp och pareras av golvets material.

  • I ett av våra referensuppdrag för Volvo Umeåverken, har vi använts oss av Mastertop 200. I denna tyngre tillverkningsindustri för exempelvis fordonsdelar, levererade Mastertop 200 ett hårdbetongmaterial anpassat för ytor med extremt höga krav på bland annat tryckhållfasthet, och med en ballast av seghärdat stål är detta betonggolv nu rustat för att bära upp många års fortsatt produktion.
  • Ett annat av våra referensuppdrag – för EuroMaint Rail – gick ut på att skapa att verkstadsgolv anpassat för både underhålls- och ombyggnadstjänster av fordon och fordonsdelar. Här användes Mastertop 230: ett extremt starkt färdigblandat pumpbart hårdbetongsmaterial, specialanpassat för ytor med mycket tung trafik.
  • I vårt uppdrag för KG Knutsson ställdes kraven att verkstadsgolvet skulle stå pall för montering av bland annat reservdelar och teknik till olika typer av fordon. För detta verkstadsgolv användes Mastertop 135 LS, en ströhårdbetong med extra grov ballast för att uppnå maximal vidhäftning och hållfasthet.

Vilka utmaningar står ert verkstadsgolv inför?
Bli säker på ditt golv: kontakta gärna oss på Modern Betong så berättar vi mer!