Vill du veta mer?

  Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Hur vill du bli kontaktad?


  Mastertop 230

  Mastertop 230 är ett extremt starkt hårdbetongsmaterial med ballast av stål. Mastertop 330 är avsett för ytor med mycket tung trafik, kraftig nötning och frekvent slitage, t ex lastramper, utsatta ytor i stålindustrier och omläggningsstationer i gruvor och reningsverk.

  Mastertop 230 är ett färdigblandat hårdbetongsmaterial för reparation och pågjutningar, bestående av ett hydrauliskt bindemedel och specialbehandlad metallisk ballast.

  • Tryckhållfasthet på över 95 MPa
  • Utmärkt slagtålighet
  • Extremt hög nötningsbeständighet
  • Bra beständighet
  • Låg absorbtion av olja, fett och vatten
  • Kostnadseffektivt
  • Lätt att underhålla
  • Samlar inte truckspår