Betonggolv för offentliga miljöer

Ett golv i en offentlig miljö är också ett golv som måste passa alla. Det ska ha en väl motiverad miljöinverkan, och uppfylla förutbestämda syften vad gäller färg, form, design och funktion, samt förstås vara hållbart – även i det långa loppet.

Betonggolv i vår vardag

Golvbeläggning i betong har många fördelar, både som element i bostäder eller invändigt i lokaler. Dessutom har det ett nästintill oändligt antal användningsområden utomhus i miljöer där vi rör oss till vardags. Det ger exempelvis ett bra skydd mot brand, fukt och har goda ljudabsorberande förmågor.

När det kommer till energieffektivisering är betongytor helt exemplariska, då de lagrar värme exceptionellt bra. Detta beror helt enkelt på att betong är ett tungt och massivt s.k värmetrögt material, vilket innebär att det kan lagra mycket värme på lång sikt. När den omgivande temperaturen sjunker (efter att ha värmt upp betongelementet) kommer betongen att avge sin lagrade värme under längre tid, vilket innebär att materialet ger ett mycket bra klimat inomhus, i bostäder så väl som exempelvis gallerior.

Dammbundna betonggolv med lång livslängd

Det finns många anledningar till att välja betong som material när man utformar en miljö som ska brukas av många. En anledning är att det är lätt att forma materialet nästan exakt hur man vill. Från parkdammar till skateboardramper eller marktäckning. Dessutom är livslängden åtminstone 100 år – och därefter är betongen helt och hållet återvinningsbar.

För användning av betong till exempelvis vattentorn, bassänger eller andra ytor i direkt kontakt med vatten, behövs bland annat dammbindande komponenter till hårdbetonggolvet. Den typen av betong blir mycket fukttålig och i princip helt vattentät.

För områden där betongen behöver vara extra slitstark, som exempelvis golvytor eller trappor, behöver man glättnings-bearbeta betongen flera gånger för att skapa en härdad och användarvänlig yta.

Användningsområdet styr helt enkelt betongsammansättningen. Allt är möjligt med Modern Betong!