Lagergolv

Vi på Modern Betong erbjuder ett brett spektrum av produkter när det kommer till betonggolv för lager, och dammbindning av lagergolv. En bra golvbeläggning till ett lagergolv måste klara av en hel del slitage och ojämna belastningar, därför använder vi oss av hårdbetongmaterial med grov ballast som har en mycket hög motståndskraft.

Ingen verksamhet är den andra lik, och därför är förstås alla lagergolv i behov av olika typer av ytskikt. Modern Betong har lång erfarenhet av många olika typer av projekt med anläggning av lagergolv anpassade för både större och mindre belastningar.

Lagergolv med hård belastning

För lagergolv där belastningen förväntas vara relativt hög, exempelvis golv i lokaler som ska kunna parera större godstransporter, har vi använt oss av Mastertop 200 – en ströhårdbetong med ballast av seghärdat stål. Detta hårdbetongmaterial är anpassat för ytor som behöver tåla både slag, stötar och nötning. Materialet är flexibelt bland annat eftersom man som kund kan välja färg och nyans på ytskiktet till lagergolvet, och på så vis påverka arbetsmiljön.

Lagergolv med medelhård belastning

Som golvbeläggning på lagergolv i lokaler som ska tåla medelhård belastning – exempelvis lagerlokaler för detaljhandel eller butiker – har vi använt Mastertop 135 LS. Detta hårdbetongmaterial är en typ av ströhårdbetong med extra grov ballast för att uppnå hög vidhäftning, bland annat vid laserscreedläggning. Med en yta av Mastertop 135 LS får lagergolvet både hög hållfasthet och plasticerande samt dammbindande egenskaper. Vilka laster måste ert lagergolv kunna bära upp? Bli säker på ditt golv: välkommen att kontakta oss på Modern Betong för mer information!