Partners & leverantörer

Leverantörer

De bästa leverantörerna ger de bästa betonggolven

Vi på Moderns Betong har äran att arbeta med – vilket vi vågar påstå med bestämdhet – de absolut bästa leverantörerna som finns på betongmarknaden idag. Utan våra samarbeten med högteknologiska forskningsinstitut – inga högkvalitativa Mastertop, Mastercure eller komponenter så som exempelvis dammbindare. 
Utan golvläggningsmaskiner, glättningsmaskiner och reservdelar till dessa – inga verksamhetsanpassade betongytor. Helt enkelt: Utan utmärkta leverantörer – inga högkvalitativa och slitstarka betonggolv. Våra leverantörer gör det möjligt för Modern Betong att göra ett jobb i särklass – varje dag!

Partners

Från forskning till betongpumpar – tack vare våra fantastiska partners

Våra samarbetspartners är helt ovärderliga för oss. Tack vare dem har vi alltid garanterat 100% färsk och oberoende forskning att backa upp och basera vår verksamhet på, så väl operativt som långsiktigt strategiskt. Genom våra samarbeten med en ständigt pågående forskning och utveckling, och även närvarande omvärldsbevakning, vill vi förvissa oss om att göra ett grymt bra och modernt jobb. Modern Betong är med andra ord en betongaktör att räkna med – både idag och imorgon!