Vill du veta mer?

  Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Hur vill du bli kontaktad?


  Mastertop 135 PG

  Pumpbar hårdbetong för avjämning och reparationer.

  Mastertop 135 PG är en färdig produkt och blandas endast med vatten. Den går att pumpa, gjuta och glätta till mycket hög ytfinish. Går att användas både inomhus och utomhus. Mastertop 135 PG är lämplig att använda på gamla golv som blir nya eller för att reparera ytor på befintliga golv.

  Mastertop 135 PG är tillverkad med sulfatresistent cement som bindemedel, armerad med PAN (polyacryl) fiber och högkvalitativ ballast. Materialet är tillverkad för att kunna användas vid olika typer av konsistenser från flytande till plastisk konsistens. Mastertop 135 PG har mycket låg halt sexvärt krom <2ppm.

  • Mycket god ytfinish och färgegenskaper
  • Ett cementbaserat bruk för avjämningar som härdar utan blödning vid alla typer av konsistenser
  • Ett bruk som har god arbetsbarhet i minst 1-2 timmar vid +15 – +200 °C
  • Resistent mot tösalter
  • Färdigblandat i säck där vattnet tillsätts på arbetsplatsen
  • Använd primer för god vidhäftning och för att undvika blåsor
  • Bör användas tillsammans med en primer- eller epoxilim
  • Mycket låg krympning