Mastertop 135 PG
Pumpbar hårdbetong för avjämning och reparationer. Mastertop 135 PG är en färdig produkt och blandas endast med vatten. Den går att pumpa, gjuta och glätta till mycket hög ytfinish. Går att användas både innomhus och utomhus. Mastertop 135 PG är lämplig att använda på gamla golv som blir nya eller för att reparera ytor på befintliga golv.
Mastertop 135 PG är tillverkad med sulfat resistent cement som bindemedel, armerad med PAN (polyacryl) fiber och högkvallitativ ballast. Materialet är tillverkad för att kunna användas vid olika typer av konsistenser från flytande till plastisk konsistens. Mastertop 135 PG har mycket låg halt sexvärt krom <2ppm.

Egenskaper:

 • Mycket god ytfinish och färg egenskaper
 • Ett cementbaserat bruk för avjämningar som härdar utan blödning vid alla typer av konsistenser
 • Ett bruk som har god arbetsbarhet i minst 1-2 timmar vid +15 - + 200 °C
 • Resistent mot tösalter
 • Färdigblandat i säck där vattnet tillsätts på arbetsplatsen
 • Använd primer för god vidhäftning och för att undvika blåsor
 • Bör användas tillsammans med en primer eller epoxilim
 • Mycket låg krympning

Rekommenderade användningsområden:

 • Användes för avjämning av ojämna betonggolv
 • Industrigolv med tung belastning
 • Där man önskar en pågjutning med hög slut hålfasthet
 • Ändring av horisontella ytors lutning både inom- och utomhus

Gjuta betongplatta med pumpbar hårdbetong

 • Glättning av Mastertop135 PG French Grey

Mastertop 230

Mastertop 230 är ett extremt starkt hårdbetongsmaterial med ballast av stål. Mastertop 230 är avsett för ytor med mycket tung trafik, kraftig nötning och frekvent slitage, t ex lastramper, utsatta ytor i stålindustrier och omläggningsstationer i gruvor och reningsverk.

Mastertop 230 är ett färdigblandat hårdbetongsmaterial för reparation och pågjutningar, bestående av ett hydrauliskt bindemedel och specialbehandlad metallisk ballast

Rekommenderade användningsområden:

 • Användes för avjämning av ojämna betonggolv
 • Industrigolv med tung belastning
 • Där man önskar en pågjutning med hög slut hållfasthet
 • Ändring av horisontella ytors lutning både inom- och utomhus