Masterkure 111 Ladda ner produktblad

Vill du veta mer?

Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snart som möjligt.

Hur vill du bli kontaktad?


Masterkure 111 CF

Uttorkningsskydd för nygjuten betong

Masterkure 111 CF används för att skydda betong från att torka ut och spricka i snabbtorkande miljöer t.ex. vid hög cementtemperatur eller omgivande temperatur, vid låg fuktighet, starka vindar, direkt solljus, arbete i uppvärmda lokaler eller under kalla väderförhållanden. När Masterkure 111 CF appliceras på nygjuten underlagsbetong bildar den ett tunt skikt och lägger sig som ett lock över ytan så betongen behåller fukten och kan härda. Den kan även användas som membranhärdare på alla Modern Betongs produkter (förutom Mastertop 200 DPS).

Teknisk data

Färg och form Lysande gul vätska
Densitet vid 20° C 0,995 kg/liter
Viskositet ca 10 cps (mPas)
Löslighet Vatten
Temp. vid läggning ej under +5° C
Lagringstid 12 månader
Fogning Rekommenderas