Membranhärdare betong Ladda ner produktblad

Vill du veta mer?

Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snart som möjligt.

Hur vill du bli kontaktad?


Masterkure 112

Lösningsmedelsfri membranhärdare för betong

Masterkure 112 är en färdigblandad membranhärdare som skyddar nygjuten betong mot för tidig uttorkning och plastiska krympsprickor. Den vaxbaserade lösningen lägger sig som ett lock över betongen vilket hindrar vattnet från att avdunsta och förbättra den hårdnade betongens hållfasthet och beständighet.

Masterkure 112 är till för golv där man ställer krav på minimal sprickbildning, miljö och estetik. Man kan använda Masterkure 112 på både vertikala och horisontella ytor som golv, flygfält, fasader, broar och fundament eller andra konstruktioner med höga krav på ytskiktets egenskaper. Mastekure 112 innehåller inga lösningsmedel vilket gör den lämplig att använda även i dåligt i ventilerande utrymmen.

Teknisk data

Färg och form Lysande gul vätska
Densitet vid 20° C 0,995 kg/liter
Viskositet ca 10 cps (mPas)
Löslighet Vatten
Temp. vid läggning ej under +5° C
Lagringstid 12 månader
Fogning Rekommenderas