Modern Betong för alla typer av industrigolv!

Modern Betong grundades 1994 och har under åren kommit att utvecklas till ett ledande företaget inom branschen industrigolv. I dag drivs företaget av Carl-Fredrik Söderberg tillsammans med åtta kunniga medarbetare med mångårig erfarenhet av att arbeta med industrigolv.

Modern Betong tillhandahåller främst produkter för att belägga, förstärka, skydda och reparera industrigolv, såsom hårdbetong, epoxi-, polyuretan- och akrylprodukter och fibrer. Sedan början av 2000-talet tillhandahåller företaget också erforderliga tillbehör, täckplast, verktyg och maskiner. Modern Betong är välrenommerat för sin kunskap om att lägga skilda typer av golv och för att väl känna till vilket golv som är bäst för varje specifik miljö. Detta är medarbetarna stolta över och berättar gärna att de under lång tid har haft heltäckande beläggningsansvar för bland annat golv för lagerhallar, distributionscentraler, gruvindustri, storkök, pappersbruk, fiskeindustri och mjölkproduktion. Dessutom har de i stor omfattning lagt golv för offentliga miljöer, såsom skolor, daghem och sjukhus.

Modern Betongs filosofi och målsättning har alltid varit att skapa goda relationer med samarbetspartners och därmed få nöjda kunder. Detta gäller i allra högsta grad även idag.

Inte sällan ställs företaget inför specifika krav som ses både positivt och utmanande. Det kan exempelvis handla om att golvet skall vara kemisk och termisk resistent, nötningståligt samt halk-, damm- och underhållsfritt eller att det skall vara ljusreflekterande i syfte att minska det totala energivärdet.

Självklart inkluderar Modern Betong i varje steg av företagets arbete ett stort kvalitets- och miljömetvetande.

In English

Modern Betong was founded in 1994 and has become one of the most wellknown industrial floor businesses. Modern Betong runs by Carl-Fredrik Söderberg together with a competent team.

Läs mer

Tips & Råd

En sammanställning av värdefulla tips och råd för arkitekter, konstruktörer och beställare av material för industrigolv och golvtillbehör, verktyg eller maskiner.

Läs mer

Projekt

Följ företagets pågående och senaste avslutade projekt, i texter och bilder. Projekten kan mycket väl fungera som inspirationskälla för den som är i planeringsstadiet för nytt golv.

Läs mer

Modern Betong
Sjöflygvägen 44, 183 60 Täby
Telefon: 08 756 01 00
mbt@modernbetong.se

© Bilder/filmer på webbsidan tillhör Modern Betong (om inte annat anges), är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas utan tillstånd.