Tips & råd för arkitekter & konstruktörer

Förslag på beskrivningstext Mastertop 135 LS enligt AMA för:
• Lagerhallar
• Godsterminaler
• Garage
• Köpcentrum.
• Restauranger
• Parkeringshus
• Offentliga byggnader

M Skikt av beläggningsvaror

MH Beläggningar av massa m m

MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska förstärkas med Mastertop 135 LS med minst 5 kg/m² i vald kulör. Ytan ska glättas och utförandet ska ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utsedd auktoriserad entreprenör i samförstånd med konstruktör, arkitekt och beställare. Golven motståndsförmåga mot nötning ska motsvara SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SS 13 72 41 med ett spårdjup <0,01 mm på minst tre provkroppar. Se referens/beteckning hos Cement och Betonginstitutet/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut intyg Nr 96B61655.

Golvytan ska ha ett friktionsmotstånd efter fem år på i genomsnitt 0,40 µ på 6 st prover och ett glansvärde på >45 på 6 st prover.
Membranhärdning ska ske med Masterkure 113 med minst 0.1 liter/m2 och ska motsvara krav enligt ASTM på >90 % täthet.

Före utförande av betonggolven skall uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

Förslag på beskrivningstext Mastertop 135 PG enligt AMA för:
• Lagerhallar
• Godsterminaler
• Garage
• Köpcentrum.
• Parkeringshus
• Restauranger
• Offentliga byggnader

M Skikt av beläggningsvaror

MH Beläggningar av massa mm

MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska förstärkas med Mastertop 135 PG med ett ytskikt på minst 15 mm i vald kulör.
Ytan ska glättas och utförandet ska ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utsedd auktoriserad entreprenör i samförstånd med konstruktör, arkitekt och beställare.
Golvens motståndsförmåga mot nötning ska motsvara SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts SS 13 72 41 med ett spårdjup <0,01 mm på minst tre provkroppar. Se referens/beteckning hos Cement och Betonginstitutet/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut intyg Nr 96B61655.
Golvytan ska ha ett friktionsmotstånd efter fem år på i genomsnitt 0,40 µ på 6 st prover och ett glansvärde på >45 på 6 st prover.
Materialet ska även motsvara slagtålighet enligt Los Angeles metoden.
Membranhärdning ska ske med Masterkure 113 med minst 0.1 liter/m² och ska motsvara krav enligt ASTM på >90 % täthet.

Före utförande av betonggolven ska uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

Förslag på beskrivningstext för Mastertop 200 enligt AMA för:
• Tunga industrier
• Lastramper
• Sopsorteringsanläggningar
• Gruvindustri
• Stålverk
• Pappersbruk
• Verkstäder för tunga fordon

M Skikt av beläggningsvaror

MH Beläggningar av massa mm

MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska förstärkas med Mastertop 200 med minst 6 kg/m² i vald kulör. Ytan ska glättas och utförandet ska ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utsedd auktoriserad entreprenör i samförstånd med konstruktör, arkitekt och beställare. Golvens motståndsförmåga mot nötning ska motsvara SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SS 13 72 41 med ett spårdjup <0,01 mm på minst tre provkroppar. Se referens/beteckning hos Cement och Betonginstitutet/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut intyg Nr 96B61655.

Golvytan ska ha ett friktionsmotstånd efter fem år på i genomsnitt 0,40 µ på 6 st prover och ett glansvärde på >45 på 6 st prover.
Materialet ska även motsvara slagtålighet enligt Los Angeles metoden. ASTM C 779 med ett värde på slagtåligheten på mindre än 25 % i viktförlust efter 2 000 cykler.
Membranhärdning ska ske med Masterkure 113 med minst 0.1 liter/m² och ska motsvara krav enligt ASTM på >90 % täthet.

Före utförande av betonggolven skall uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

För mer information angående systemval och produktlösningar vänligen kontakta Modern Betong 08-756 01 00.

Tips & råd för arkitekter & konstruktörer

Förslag till beskrivningstext för Mastertop 450 enligt AMA för:
• Tunga industrier
• Bilverkstäder
• Biltillverkningsindustrier
• Tryckerier
• Buss, tåg, flygterminaler och hangarer
• Truckbanor och verkstäder för tunga fordon
• Parkeringshus

M Skikt av beläggningsvaror

MH Beläggningar av massa mm

MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska förstärkas med Mastertop 450 med minst 5 kg/m² i vald kulör. Ytan ska glättas och utförandet ska ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utsedd auktoriserad entreprenör i samförstånd med konstruktör, arkitekt och beställare. Golvens motståndsförmåga mot nötning ska motsvara SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SS 13 72 41 med ett spårdjup <0,01 mm på minst tre provkroppar. Se referens/beteckning hos Cement och Betonginstitutet/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut intyg Nr 96B61655.
Golvytan ska ha ett friktionsmotstånd efter fem år på i genomsnitt 0,40 µ på 6 st prover och ett glansvärde på >45 på 6st prover.
Membranhärdning ska ske med Masterkure 113 med minst 0.1 liter/m2 och ska motsvara krav enligt ASTM på >90 % täthet.

Före utförande av betonggolven skall uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

För mer information angående systemval och produktlösningar vänligen kontakta Modern Betong 08-756 01 00.

Tips & råd för beställare gällande Mastertop Hårdbetong

Då ni bestämt er för att gjuta en betongplatta är Mastertop en uppskattad hårdbetong sedan många år och föreskrivs flitigt fortfarande. Olyckligtvis händer det på rådande marknad att den byts bort mot betydligt enklare material och i de flesta fall billigare material.

Det som ofta föreslås av entreprenörer är sällan hårdbetong utan i stället fiberstop och liknande. Oftast är det ofärgade material för att återigen vara billigast. För att stävja detta finns en testmetod från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som heter SS 13 72 41. En metod som kallas "rullande hjulet". Den går ut på att man har tre stålhjul på en skiva som roterar i samma spår i 1 600 varv. Man gör 8 mätningar av spårdjupet runt varje ring och man skall göra minst tre provningar. Ett genomsnitt av de 8 mätningarna ger ett resultat per provning. För att motsvara klass A ska man ha ett genomsnitt på 3 provningar på max 0.02 mm spårdjup.

Mastertop har efter SS 13 72 41 ett genomsnittligt spårdjup på <0,01 mm, även om man dubblar testen till 3 200 varv.

Det billigare materialen går inte heller att färga till ljusreflekterande gul, vit eller ljusgrå.