Strövagnar

Vi har många kvalitativa modeller av strövagnar, som ger en jämn fördelning av torrvaran (Mastertop Hårdbetong till exempel) när du anlägger betonggolvet eller ytan.

Då en strövagn hjälper dig att få ett reglerat utsläpp av toppingen per kvadratmeter, uppnår du en homogen kulör och en fin golvyta. Tack vare de breda hjulen lämnas inga spår på färsk betong. Vi har också ytbehandlat våra strövagnar för att minska eventuella förslitningsskador till absolut minimum.

Välkomna att kontakta oss för att hyra eller köpa en strövagn!

Fördelar med en strövagn

• Ger en jämn fördelning av torrvaran med reglerat utsläpp
• Ger en homogen kulör
• De breda hjulen lämnar inga spår på betongen
• Ytbehandlingen minskar eventuella förslitningsskador