Grovt reparationsbruk betong Emaco

  Vill du veta mer?

  Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Hur vill du bli kontaktad?


  Emaco T420

  Grovt reparationsbruk för trafikerade ytor.

  Emaco T420 är ett färdigblandat cementbaserat bruk för grövre reparationer eller omläggning av hela golv. Emaco T420 ger vid sättmått 100mm ett lättarbetat bruk med god öppethållandetid. Slutresultatet blir en lagning av bra kvalitet och beständighet. Emaco T420 är ett höghållfast, krympkompenserat bruk avsett för reparation av äldre konstruktioner och för lagning av nya konstruktioner tex. golv, gång, körbanor, balkar, pelare, väggar, för- och efterspända konstruktionsdelar och även parkeringsgarage och ramper. Emaco T420 rekomenderas också för läggning av hål och ojämnheter i golvytor, och av ny slityta på gamla betonggolv.

  En reparation utförd med Emaco T420 håller längre än en reparation utförd med ett konventionellt reparationsbruk. Livslängden för en reparation utförd med denna produkt är i praktiken beroende av förarbete d.v.s. rengöring och preparering av den gamla betongytan.

  • Behåller sin arbetsbarhet länge. Den kan användas som ytbeläggning med eller utan hårdbetong.
  • Har snabb hållfasthetstillväxt.
  • Är krympkompenserad vilket minskar riskerna för sprickor till följd av uttorkning.
  • Ser ut som vanlig betong.
  • Har bra nötningsmotstånd – upp till det dubbla jämfört med vanlig betong.
  • Är frostbeständigt.
  • Är kloridfri.
  • Är färdigblandad – endast vatten tillsättes.