Reparation & undergjutning av betong

Undergjutning är namnet på den process där man stärker grunden på en befintlig byggnad, inte sällan genom att vi fördjupar grunden eller fördelar ballasten över en större yta. Undergjutning handlar med andra ord om renovering, och det är A och O att det blir rätt från början.

Vi vet att kvalitativa produkter ger ett kvalitativt resultat – därför erbjuder vi på Modern Betong ett stort sortiment av lagningsbruk och reparationsbruk för undergjutning av betong. Våra lagningsbruk passar för alla tillfällen och för många olika reparationer. De vanligaste användningsområdena är exempelvis broar, pelare, golv och trappor.

Hållbar undergjutning

Eftersom man inte alltid kan lyfta och titta måste man försäkra sig om ett gott resultat redan från början. Detta gör vi genom att använda undergjutningsmassor som är krympkompenserande och som varken blöder eller separerar.
Vi använder oss av:

  • Masterflow 885 – en krympfri undergjutningsmassa idealisk för exempelvis generatorer, turbiner, och pappersmaskiner: helt enkelt ett högpresterande bruk när det kommer till att uppfylla högt satta krav på både bärförmåga och precision.
  • Masterflow 928 – en undergjutningsmassa som både är expanderande och krympfri. Perfekt bruk för prefabricerade konstruktioner som pelare eller förankringar, och idealisk för att pumpas in i trånga utrymmen där det annars är svårt att komma åt.

Reparationsbruk för alla tillfällen

Som lagningsbruk har vi flera olika högpresterande produkter att välja bland, idealiska till bland annat broar, pelare, trappor och golv, så väl som till mindre utrymmen och ytor:

  • Emaco T545 – ett reparationsbruk med snabb bindningstid och hög användarvänlighet – man behöver endast tillsätta vatten för att få ett bruk som är klart att använda. Mycket bra beständighet och vidhäftning, samt frostbeständigt.
  • Emaco T926 – lagningsbruk avsett för reparation av hårt trafikerade ytor där snabbindande egenskaper är ett krav. Smidigt att använda och snabb hållfasthetstillväxt.

Samtliga av Modern Betongs reparationsmaterial har en exceptionellt god hållfasthet och kvalitet, samt är cementbaserade och helt utan farliga tillsatser.

Vill du ha mer information om våra produkter? Varmt välkommen att kontakta oss på Modern Betong!