Laserläggare

Våra högpresterande golvläggningsmaskiner ger ett jämnare resultat på kortare tid och med bibehållen kvalitet på golven. Manuella laserläggare, så kallade laserscreedmaskiner, har genom ny teknik förenklat hela golvläggningsprocessen.

En laserscreedmaskin använder, som man kan lista ut från namnet, lasrar för att med millimeterprecision skrapa golvet i exakt samma höjd över hela golvet. Det spar både tid och pengar i arbetsprocessen och ger tillfredställande jämna golv.

Kontakta oss för information om vårt sortiment av laserläggare!