Golv för parkeringshus och garage

Parkeringshus och garage utsätts konstant för aggresiva kemikalier och är hårt trafikerad. Olje- och syraspill samt koldioxidgaser och klimatets påverkan är en ständig utmaning. Fukt och regn bidrar till att ytan på dessa golv fräts sönder vilket förvärrar redan existerande sprickor. Membranisolering är därför en viktig del för att försäkra livslängden.

Att ta fram rätt lösningar för membranisolering, och skydd för parkeringshus är en svår uppgift där nuvarande och fram- tida prestation måste tas med i beräkningen samt kostnader och appliceringstid. En väl genomtänkt lösning sparar pengar och ger ljusa, rena, säkra och attraktiva ytor. Appliceringstiden är också ett problemområde då parkeringshus oftast snabbt ska tas i bruk.

Conideck

Modern Betongs produkter är anpassade för olika ändamål Modern Betong erbjuder ett brett sortiment av membranisolering, reparation, förebyggande och förstärkande system anpassat för just parkeringsdäck. Dessa är framtagna av specialister som är väl insatta i kraven och problem- områdena för dessa miljöer. Det kan vara allt från utsatta toppdäck, ramper, mellandäck. Alla produkter tillverkas för att självständigt uppnå kraven för ISO 9001:2000 och ISO 1401:199

Befintliga ytor som skadats på grund av föroreningar och andra yttre påverkan behöver repareras, förstärkas och skyddas. Här kan man använda slitstarka bruk anpassade för extrema miljöer, såsom parkeringsdäck, garage, påfartsramper, broms- och accelerationsfält.

Olika däck kräver olika lösningar. Toppdäcket i ett parkeringshus är strukturens mest utsatta yta som förutom olja, syra och salter även blir utsatt för miljö påverkan och UV-ljus. För att klara av dessa påfrestningar krävs slitstark, UV-stabila och elastomeriska membranisoleringssystem. Dessa system är multilager för att ge optimal prestation även i de tuffaste miljöerna.

Påfartsramper, kurvor broms- och accelerationsfält är de områden som utsätts för mest mekanisk påfrestning och måste stå emot sprickbildning, vatten, gaser och klara av underlagsrörelse. För hållbara och säkra ytor krävs slitstarka och halksäkra produkter med kraftig ballast.

Inbyggda, mellandäck och nedre nivåer är skyddade från väderpåverkan men utsätts ändå för aggressiva salter.

Ljusa beläggningar kan användas på kolumner och väggar för att utnyttja takljuset och skapa ljusa och säkra parkeringshus.

Med en rad olika färger och innovativa system kan man skapa ytor med mönster, t ex reklam implementerade i golvet. Man kan skapa däck med olika färger för att underlätta orienteringen i parkeringshuset.

Påfartsramper och kurvor är det områden som utsätt för mest mekanisk påfrestning. För hållbara och säkra ytor krävd slitstarka och halksäkra produkter. Kraftigare ballast ger mer slittåliga golv.