Undergjutning

Om man bara kunde lyfta och titta...

Men eftersom man inte alltid kan det måste man försäkra sig om ett gott resultat genom att använda undergjutningsmassor som är krympkompenserade, som inte blöder och som inte separerar.

Därför - används Masterflow 885 eller Masterflow 928.

 

Reparationsmaterial för alla tillfällen

Modern Betong har ett flertal reparationsmaterial för många olika reparationer, exempelvis för broar, pelare, golv och trappor, som är några av de vanligaste användningsområdena.

Reparationsmaterialen är cementbaserade och utan farliga tillsatser och hållfasthet och kvalitet är kännetecknet för produkterna.

 

Reparation & undergjutning

  • ABB Kiruna gruvan