P-hus & P-däck

Parkeringshus och garage utsätts konstant för aggresiva kemikalier och är hårt trafikerad. Olje- och syraspill samt koldioxidgaser och klimatets påverkan är en ständig utmaning.

Fukt och regn bidrar till att ytan fräts sönder vilket förvärrar redan existerande sprickor. Membranisolering är därför en viktig del för att försäkra livslängden.

Att ta fram rätt lösningar för membranisolering, och skydd för parkeringshus är en svår uppgift där nuvarande och fram- tida prestation måste tas med i beräkningen samt kostnader och appliceringstid. En väl genomtänkt lösning sparar pengar och ger ljusa, rena, säkra och attraktiva ytor. Appliceringstiden är också ett problemområde då parkeringshus oftast snabbt ska tas i bruk.

Conideck
Modern Betongs produkter är anpassade för olika ändamål Modern Betong erbjuder ett brett sortiment av membranisolering, reparation, förebyggande och förstärkande system anpassat för just parkeringsdäck. Dessa är framtagna av specialister som är väl insatta i kraven och problem- områdena för dessa miljöer. Det kan vara allt från utsatta toppdäck, ramper, mellandäck.
Alla produkter tillverkas för att självständigt uppnå kraven för ISO 9001:2000 och ISO 1401:199

Befintliga ytor som skadats på grund av föroreningar och andra yttre påverkan behöver repareras, förstärkas och skyddas. Här kan man använda slitstarka bruk anpassade för extrema miljöer, såsom parkeringsdäck, garage, påfartsramper, broms- och accelerationsfält.

Olika däck kräver olika lösningar. Toppdäcket i ett parkeringshus är strukturens mest utsatta yta som förutom olja, syra och salter även blir utsatt för miljö påverkan och UV-ljus. För att klara av dessa påfrestningar krävs slitstark, UV-stabila och elastomeriska membranisoleringssystem. Dessa system är multilager för att ge optimal prestation även i de tuffaste miljöerna.

Påfartsramper, kurvor broms- och accelerationsfält är de områden som utsätts för mest mekanisk påfrestning och måste stå emot sprickbildning, vatten, gaser och klara av underlagsrörelse. För hållbara och säkra ytor krävs slitstarka och halksäkra produkter med kraftig ballast.

Inbyggda, mellandäck och nedre nivåer är skyddade från väderpåverkan men utsätts ändå för aggressiva salter.

Ljusa beläggningar kan användas på kolumner och väggar för att utnyttja takljuset och skapa ljusa och säkra parkeringshus.

Med en rad olika färger och innovativa system kan man skapa ytor med mönster, t ex reklam implementerade i golvet. Man kan skapa däck med olika färger för att underlätta orienteringen i parkeringshuset.

Påfartsramper och kurvor är det områden som utsätt för mest mekanisk påfrestning. För hållbara och säkra ytor krävd slitstarka och halksäkra produkter. Kraftigare ballast ger mer slittåliga golv.

Mastertop 450
Mastertop 450 är ett färdigblandat infärgat hårdbetongmaterial som innehåller ballast av graderad kiselkarbid och courund, portlandcement samt plasticerande, hållfashetshöjande och dammbindande komponenter. Mastertop 450 är avsett för ytor med extremt slitage där ljusa golv med hög ljusreflektion är ett krav. Det har även mycket hög motståndsförmåga mot slag, stötar och nötning och har inbyggd dammbindare. Mastertop 450 strös över färsk betong och skuras in i ytan och bildar därmed en enskiktsbeläggning med underliggande konstruktionsbetong.

Egenskaper:

 • Tryckhållfasthet på minst 90 MPa
 • Har mer än 10 ggr högre nötnings beständighet än vanlig betong
 • Olje- och bensinresistent
 • Rostbeständig
 • Tål gnistor
 • Ej statiskt laddande
 • Vägsaltresistent
 • Helt underhållsfritt
 • Samlar inte truckspår
 • Går att få i flera olika färger

Användingsområden:
Mastertop 450 har en exceptionell hög slitstyrka och är därför anpassat för miljöer som utsätts för hårt slitage där man har krav på hållbarhet.

 • Tunga industrier
 • Billverstäder
 • Fordonstillverkning
 • Metallindustrier
 • Tryckerier
 • Buss-, tåg- och flygterminaler, hangarer
 • Truckbanor och verkstäder för tunga fordon
 • Parkeringshus

Observera:
Mastertop 450 bör glättas noga då efterbearbetning är väldigt kostsam, p  ga den mycket hårda ballasten.
Mastertop 450 finns i flera färger, se/beställ färgkarta.

Mastertop 135 PG ljusgrå
Pumpbar hårdbetong för avjämning och reparationer.
Mastertop 135 PG är en färdig produkt och blandas endast med vatten. Den går att pumpa, gjuta och glätta till mycket hög ytfinish. Går att användas både inom- och utomhus. Mastertop 135 PG är lämplig att använda på gamla golv som blir som nya eller för att reparera ytor på befintliga golv.
Mastertop 135 PG är tillverkad med sulfatresistent cement som bindemedel, armerad med PAN (polyacryl) fiber och högkvalitativ ballast. Materialet är tillverkad för att kunna användas vid olika typer av konsistenser från flytande till plastisk konsistens. Mastertop 135 PG har mycket låg halt sexvärt krom <2ppm.

Egenskaper:

 • Mycket god ytfinish och färgegenskaper
 • Ett cementbaserat bruk för avjämningar som härdar utan blödning vid alla typer av konsistenser
 • Ett bruk som har god arbetbarhet i minst 1-2 timmar vid +15 till + 20 °C
 • Resistent mot tösalter
 • Färdigblandat i säck där vattnet tillsätts på arbetsplatsen
 • Använd primer för god vidhäftning och för att undvika blåsor
 • Bör användas tillsammans med en primer eller epoxilim
 • Mycket låg krympning

Användningsområden:

 • Användes för avjämning av ojämna betonggolv
 • Industrigolv med tung belastning där man önskar en pågjutning med hög slut hållfasthet
 • Ändring av horisontella ytors lutning både inom- och utomhus

P-hus & P-däck

 • P-hus & P-däck
P-hus

P-hus & P-däck

Mastertop 135 PG ljusgrå
Pumpbar hårdbetong för avjämning och reparationer.
Mastertop 135 PG är en färdig produkt och blandas endast med vatten. Den går att pumpa, gjuta och glätta till mycket hög ytfinish. Går att användas både inom- och utomhus. Mastertop 135 PG är lämplig att använda på gamla golv som blir som nya eller för att reparera ytor på befintliga golv.
Mastertop 135 PG är tillverkad med sulfatresistent cement som bindemedel, armerad med PAN (polyacryl) fiber och högkvalitativ ballast. Materialet är tillverkad för att kunna användas vid olika typer av konsistenser från flytande till plastisk konsistens. Mastertop 135 PG har mycket låg halt sexvärt krom <2ppm.

Egenskaper:

 • Mycket god ytfinish och färgegenskaper
 • Ett cementbaserat bruk för avjämningar som härdar utan blödning vid alla typer av konsistenser
 • Ett bruk som har god arbetbarhet i minst 1-2 timmar vid +15 till + 20 °C
 • Resistent mot tösalter
 • Färdigblandat i säck där vattnet tillsätts på arbetsplatsen
 • Använd primer för god vidhäftning och för att undvika blåsor
 • Bör användas tillsammans med en primer eller epoxilim
 • Mycket låg krympning

Användningsområden:

 • Användes för avjämning av ojämna betonggolv
 • Industrigolv med tung belastning där man önskar en pågjutning med hög slut hållfasthet
 • Ändring av horisontella ytors lutning både inom- och utomhus