Dammbindare & Membranhärdare

Masterkure 111 CF
Uttorkningsskydd för nygjuten betong.
Masterkure 111 CF används för att skydda betong från att torka ut och spricka i snabbtorkande miljöer t.ex. vid hög cementtemperatur eller omgivande temperatur, vid låg fuktighet, starka vindar, direkt solljus, arbete i uppvärmda lokaler eller under kalla väderförhållanden. När Masterkure 111 CF appliceras på nygjuten underlagsbetong bildar den ett tunt skikt och lägger sig som ett lock över ytan så betongen behåller fukten och kan härda. Den kan även användas som membranhärdare på alla Modern Betongs produkter (förutom Mastertop 200 DPS).

Masterkure 112
Lösningsmedels fri membranhärdare för betong.
Masterkure 112 är en färdigblandad membranhärdare som skyddar nygjuten betong mot för tidig uttorkning och plastiska krympsprickor. Den vaxbaserade lösningen lägger sig som ett lock över betongen vilket hindrar vattnet från att avdusnsta och förbättra den hårdnade betongens hållfasthet och beständighet. Masterkure 112 är till för golv där man ställer krav på minimal sprickbildning, miljö och estetik. Man kan använda Masterkure 112 på både vertikala och horisontella ytor som golv, flygfält, fasader, broar och fundament eller andra konstruktioner med höga krav på ytskiktets egenskaper. Mastekure 112 innehåller inga lösninsmedel vilket gör den lämplig att använda även i dåligt i ventilerande utrymmen.

Masterkure 113
Effektiv membranhärdare och dammbindare för betong.
Masterkure 113 används som dammbindare och membranhärdare för att skapa kvalitativa betonggolv med minimal sprickbildning. När Masterkure 113 appliceras på nygjuten betong får man ett tunt skikt som kapslar in fukten under det tidiga stadiet av hydratationen. Det tunna skiktet ligger kvar efter avslutat arbete och ger Masterkure 113 en dammbindande egenskap som även skyddar betongytan. Den fungerar som dammbindare på både nya och gamla golv. Masterkure 113 kan användas för härdning av cementbruk och betong och kan appliceras på både horisontella och vertikala ytor, inom- och utomhus.

Masterkure 114
Övermålningsbar membranhärdare och dammbindare för betong.
Masterkure 114 är en membranhärdningsvätska som på ett effektivt sätt förhindrar sprickbildning i ett tidigt skede samt säkerställer en hög betongkvalitet i tätskiktet. Detta uppnås genom att förhindra fuktavgång från betongens yta under det tidiga skedet i cementens hydratation. Masterkure 114 kan användas för härdning av cementbruk och betong och kan appliceras på både horisontella och ver- tikala ytor, innomhus och utomhus. Masterkure 114 är också mycket effektiv som dammbindare på både nya och gamla golv.

Masterkure 113

  • Mastercure 113